GVN EVENTS

कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा कानुन निर्माण लगायतको विषय बस्तुमा लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयका मुख्य सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर र उपसचिव इश्वरी प्रसाद आचार्यद्वारा प्रशिक्षण

कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा कानुन निर्माण लगायतको विषय बस्तुमा लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयका मुख्य सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर र उपसचिव इश्वरी प्रसाद आचार्यद्वारा प्रशिक्षण